KONCESJE / UPRAWNIENIA


– Koncesja na wytwarzanie ciepła nr WCC/1259/23050/W/OKR/2014/WK

– Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1212/23050/W/OKR/2014/JM

– Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr SBPK005813P – zdolność do ochrony informacji niejawnej oznaczonych klauzulą POUFNE

– Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. zarejestrowani są w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków – wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

– Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, dozoru w grupach: G1, G2, G3

–  Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej