KONTAKT


EKSPLOTERM Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 114,
tel.: (12) 3767732,
fax: (12) 3767733,
e-mail: biuro@eksploterm.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000325330,
NIP: 677-232-38-35, REGON: 120869430.
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN