1.  Eksploatacja zlecona

 • instalacje sanitarne wewnętrzne
 • instalacje sanitarne zewnętrzne
 • kotłownie
 • węzły cieplne
 • klimatyzacja
 • wentylacja

2. Dostawa ciepła

 • źródła własne
 • źródła odbiorcy

3. Sprzedaż urządzeń i materiałów

 • klimatyzacyjnych
 • wentylacyjnych
 • wodnych i kanalizacyjnych
 • gazowych
 • grzewczych